TERMOMETRY I SZKŁO : termometry zaokienne, termometr pokojowy, wewnętrzny, zewnętrzny, rurka fermentacyjna TERMOMETRY :: Ciekawostki
 
    Strona głównaO sklepieRegulaminDla hurtownikaKontaktCiekawostki PL EN RU DE
 
     
     
     
 

Skarbonki szklane
Termometry pokojowe
WYPRZEDAŻE
Termometry zaokiennne
Termometry przemysłowe
Termometry laboratoryjne
Termometry różne
Szkło laboratoryjne na zamówienie
Domowa produkcja wina
Pozostałe wyroby seryjne
Ciekawostki

Jak działa termometr?

Przyrząd pomiarowy składa się z wąskiej, szklanej rurki (kapilary) ze zbiorniczkiem na ciecz u dołu. Zbiorniczek wypełniony jest cieczą, np. rtęcią. W miarę wzrostu temperatury ciecz się rozszerza i jest wypychana w górę rurki (gdzie panują warunki zbliżone do próżni). Temperaturę można odczytać na skali, znajdującej się na rurce lub obok niej. W miejsce rtęci stosuje się też inne ciecze. Do konstrukcji termometrów cieczowych używa się cieczy o możliwie niskiej temperaturze krzepnięcia, wysokiej temperaturze wrzenia oraz dużej i liniowej rozszerzalności cieplnej. W praktyce używa się rtęci oraz alkoholi - zwłaszcza izopropanolu.
W termometrze wykorzystuje się np. rozszerzalność cieplną cieczy (termometry rtęciowe i alkoholowe), gazów (termometry gazowe) i ciał stałych (zwłaszcza bimetali - termometry mechaniczne), a także termiczne zmiany: oporności elektrycznej (termometry elektryczne), napięcia kontaktowego metali (termopara), prędkości rozchodzenia się fali akustycznej (termometry akustyczne), podatności magnetycznej paramagnetyka (termometry magnetyczne, wykorzystywane do pomiaru bardzo niskich temperatur), barwy świecącego ciała (termometry optyczne, inaczej pirometry, do pomiaru wysokich temperatur) itd.

Historia termometru

Termometr Gallileusza
Galileusz w roku 1582 był o krok od wynalezienia termometru. Skonstruował on przyrząd nazwany termoskopem. Wewnątrz tego urządzenia nad pojemnikiem z wodą znajdowała się otwarta u dołu rurka, w której poziom wody zmieniał się wraz z wahaniami temperatury. Niestety, przyrząd ten reagował również na zmiany ciśnienia powietrza. Aparat Galileusza zafascynował toskańskiego księcia Ferdynanda II, który eksperymentował z nim na początku XVII wieku. W 1644 odizolował rurkę od otaczającego powietrza, uniezależniając ją w ten sposób od wahań ciśnienia.
Pierwszym przyrządem przypominającym z wyglądu współczesne termometry był termometr rtęciowy. Został on udoskonalony na początku XVIII wieku przez pochodzącego z Gdańska - Daniela Gabriela Fahrenheita. Działanie tego rodzaju termometru oparte jest na zasadzie rozszerzania się cieczy podczas zmiany temperatury. Fahrenheit wprowadził skalę pomiaru temperatury, nazwaną jego nazwiskiem. Skala ta była powszechnie używana w przeszłości, dzisiaj jednak preferuje się skalę Celsjusza.


Rodzaje termometrów ze względu na zasadę działania
  1. termometr cieczowy – wykorzystuje zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy (przeważnie rtęci albo alkoholu): termometr rtęciowy – dla temperatur od -38°C (temp. topnienia rtęci) do +356°C (temp. wrzenia rtęci); termometr alkoholowy – dla temperatur od -70 do +120°C; np. termometr pokojowy.
  2. termometr gazowy – czynnikiem roboczym jest gaz, mierzy się parametry gazu np. objętość, przy stałym ciśnieniu lub ciśnienie przy stałej objętości.
  3. termometr parowy – wykorzystuje zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury, stosowany w termostatach, np. samochodowych,
  4. termometr oporowy – wykorzystuje zjawisko zmiany oporu elektrycznego przy zmianie temperatury, stosowanym czynnikiem jest platyna, brąz, półprzewodniki, specjalne stopy; patrz termistor. Konstrukcja i zastosowane materiały umożliwiają stosowanie termometrów w miejscach pomiaru gdzie występują wstrząsy, media agresywne i temperatura do 300°C w zależności od materiału z którego dany termometr został wykonany.
  5. termopara – wykorzystuje zjawisko termoelektryczne,
  6. termometr magnetyczny (paramagnetyczny) – do pomiaru temperatur mniejszych niż 1 Kelwin.
Skala Celsjusza

Anders CelsiusTo jedna ze skal pomiaru temperatury (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).
Anders Celsius w roku 1742 zbudował swój pierwszy termometr rtęciowy. Aby mierzyć temperaturę musiał przyjąć jakąś skalę. Skala, którą zaproponował Celsius była odwrotna do współczesnej. Naukowiec ten przyjął jako zero temperaturę wrzenia wody (obecnie jest to temperatura krzepnięcia), a jako sto stopni wybrał punkt, w którym woda zamarzała (odwrotnie do współcześnie przyjętego punktu wrzenia). Oznacza to, że w pierwotnej skali Celsiusa temperatura pokojowa odpowiadała 80°C (dziś 20°C). Temperatura ciała człowieka w tej pierwotnej skali wynosiła 63,4°C (współcześnie 36,6°C). Podczas mroźnego poranka pierwszy termometr Celsiusa mógł wskazywać 110°C (obecnie -10°C).
Dopiero później naukowcy doszli do wniosku, że lepiej jest połączyć wzrost liczby stopni, z procesem ocieplania. Wielu badaczy, między innymi Elvius ze Szwecji (1710), Christian of Lyons (1743) i Carolus Linnaeus (1740), zwracało uwagę na odwrotność wielu zjawisk do zaproponowanego układu temperatur. W efekcie temperatura wrzenia i zamarzania zostały zamienione miejscami i przyjęto znaną nam współcześnie skalę temperatur.
Obecnie przyjmuje się, że stopień skali Celsjusza zdefiniowany jest jako jedna setna różnicy temperatur topnienia lodu i wrzenia wody przy ciśnieniu normalnym jednej atmosfery fizycznej. Zero na skali Celsjusza przyporządkowano temperaturze topnienia lodu. Temperaturze wrzenia wody odpowiada 100°C.

Skala Fahrenheita

Fahrenheit przy pracyTo jedna z jednostek pomiaru temperatury stosowana w niektórych krajach anglosaskich.
Skalę w 1715 zaproponował Daniel Gabriel Fahrenheit. Na punkt zerowy skali wyznaczył on najniższą temperaturę zimy 1708/1709 zanotowaną w Gdańsku (jego rodzinnym mieście). 100° miało być temperaturą jego ciała. Na skutek błędów (miał wtedy stan podgorączkowy) skala się "przesunęła" i 100°F oznaczało 37,8°C.

Od 1724 roku definicję zmieniono na:
  • 0°F - temperatura mieszaniny wody i lodu z salmiakiem lub solą
  • 32°F - temperatura mieszaniny wody i lodu
Na termometrze rtęciowym skala Fahrenheita jest liniowa ze względu na stały współczynnik rozszerzalności rtęci. Obecnie skala Fahrenheita stosowana jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach częściej stosuje się skalę Celsjusza.

Przelicznik skal: [°C]=5/9*([°F]-32) [°F]=32+9/5*[°C]

Największy termometr świata

Największy termometr świata (Baker, USA)
Być może powstanie w Polsce na Suwalszczyźnie w miejscowości Wiżajny (firma Kapilar prawdopodobnie będzie uczestniczyć w tym projekcie), ma on przewyższyć obecnie chlubiący się gigantycznymi rozmiarami termometr znajdujący się w Baker - w sercu kalifornijskiej pustyni East Mojave, ma wysokość 134 stóp (40 m i 80 cm), co ma symbolizować rekordową temperaturę 134 stopni Fahrenheita jaką zanotowano w Dolinie Śmierci w 1913 r. Aby pobić światowy rekord termometr w Wiżajnach (Suwalszczyzna) powinien mieć co najmniej 41 metrów wysokości. w Wiżajnach ma powstać również muzeum termometru. Wiżajny to polski biegun zimna, temperatury w zimie dochodzą tam do -40°C.


ŹRÓDŁA: http://pl.wikipedia.org ; http://www.rzygacz.webd.pl ; http://www.bigwaste.com


fraza:
szukaj w opisach
 


Login  
Hasło  
   
rejestracja/załóż konto
przypomnij hasło

wpisz swój e-mail

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywanie informacji handlowych o serwisie www.e-termometry.com od P.P.H.U. " KAPILAR " Lechosław Frankowski w Antoniewie/k Łodzi (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub na czas niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w Regulaminie serwisu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych i moich uprawnieniach uzyskam tutaj.Dzięki termometrowi dowiesz się jaka jest aktualna tem-
peratura na całym świecie!
    
Odwiedź nasz sklep z neonami:

Sklep e-neony.com

Wejdź na naszą witrynę firmową:

Strona kapilar.pl


Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki plików cookies.


 
   
      Strona głównaO sklepieRegulaminDla hurtownikaKontaktCiekawostki  
Design i wykonanie: MIMO Multimedia